Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

15 april, 2021

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov.

Till artikeln

Statistiska metoder överträffar manuella kliniska metoder

18 februari, 2021

Inom psykiatrin anammar många psykologer och psykoterapeuter fortfarande det ostrukturerade mötet och samtalet som enda verktyg för att diagnostisera och följa upp behandling.

Till artikeln

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

1 februari, 2021

Incheckningar med patienten mellan vårdtillfällen har visat sig ge en förbättrad effekt hos patienter där behandlingen annars inte givit resultat.

Till artikeln

Ord är det naturliga sättet att beskriva hur man mår

12 mars, 2021

Skattningsverktyg som används i vården består av slutna kategorier och numeriska svar. Det begränsar informationsinhämtningen, jämfört med att använda öppna frågor och svar.

Till artikeln

En lösning för att hantera psykisk ohälsa i kölvattnet av Covid

25 mars, 2021

I samtal med vårdcentraler framkommer att mottagningarna tvingas att prioritera ner psykisk ohälsa. Nu finns en oro att vården missar patienter med psykisk ohälsa.

Till artikeln