Ett forskningsbolag med rötter från Lunds Universitet

Mer än tio års forskning ligger bakom de AI-modeller vi använder för att förbättra människors mående.

Ord är det naturliga sättet att beskriva hur man mår

Bedömningar av psykisk ohälsa, genom att prata med patienten och använda skattningsskalor, är avgörande för många typer av medicinska diagnoser, inte minst vid bedömning av psykisk ohälsa.  Inom vården mäts subjektiva tillstånd (ex. depression) och upplevelser (ex. relaterade till fysiska symtom som smärta) genom att be individer svara på frågor med slutna, numeriska skattningsskalor.

Men när vi frågar människor om deras mående i naturliga sammanhang, "Är du deprimerad?", Får vi öppna svar i ord, "Mycket. Jag är ensam, trött och känner hopplöshet”, jämfört med numeriska svar eller slutna kategorier “3 = mycket”. Dessutom baseras bedömningssamtalet ofta på klinisk erfarenhet, som inkluderar subjektiva tolkningar, snarare än strukturerade och validerade metoder.

Det kliniska samtalet är ytterst värdefullt i den kliniska bedömningen, men ostrukturerade samtal kan vara problematiska, eftersom variationer i expertis och erfarenhet kan påverka vilken information som framkommer i bedömningen. Information, som är en viktig grund för att ställa en korrekt diagnos och sedan påbörja lämplig behandling.

Med vår metod får patienten svara med sina egna beskrivningar, där vi analyserar ord och text med teknikerna naturlig språkinlärning och maskininlärning. Metoden ger goda statistiska egenskaper med högre validitet och tillförlitlighet än motsvarande numeriska skattningsskalor.

Fler artiklar från oss

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

God och nära vård är ett nytt sätt att arbeta inom vården. Omställningen sker lokalt, regionalt och nationellt för att möta demografiska utmaningar och invånarnas behov.

Statistiska metoder överträffar manuella kliniska metoder

Inom psykiatrin anammar många psykologer och psykoterapeuter fortfarande det ostrukturerade mötet och samtalet som enda verktyg för att diagnostisera och följa upp behandling.

Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

Incheckningar med patienten mellan vårdtillfällen har visat sig ge en förbättrad effekt hos patienter där behandlingen annars inte givit resultat.