Ett forskningsbolag med rötter från Lunds Universitet

Mer än tio års forskning ligger bakom de AI-modeller vi använder för att förbättra människors mående.

Från forskning till framsteg

WordDiagnostics grundades av Katarina Kjell, Sverker Sikström och Oscar Kjell i Lund i september 2019, med syftet att utveckla en produkt baserat på resultaten av över tio års forskning vid Lunds Universitet.

Den gemensamma ambitionen är att skapa en tjänst som hjälper vårdgivare i den viktiga diagnostiseringsprocessen och uppföljningen av problem med psykisk hälsa.

Under våren 2020 växlar verksamheten upp och tar in sin första större externa finansiering från LU Holding. Hösten 2020 består det operativa teamet av tre medarbetare med uppdraget att lansera en första produkt på marknaden.

Med denna första produkt, Patientrapporten, riktar vi oss initialt till vårdgivare i Sverige, för att erbjuda ett effektivt beslutsstöd vid diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

I Sverige står psykisk ohälsa för 48% av alla sjukskrivningar. Var tredje kvinna och var fjärde man drabbas av depression någon gång i livet. Under 2020 beräknas problemen dessutom öka, som en följd av pandemin covid-19. Med redan långa vårdköer och svårigheter att möta vårdgarantin är det angeläget att söka nya lösningar för att möta och hjälpa fler människor.

WordDiagnostics produkter är CE-märkta som medicintekniska produkter.

Vårt team

Vi på WordDiagnostics har en bred erfarenhet från den offentliga vården, forskning inom psykologi och datavetenskap, kunddriven produktutveckling och affärsstrategi.

Catti Lundsgård

Head of Product

Katarina Kjell

Head of Clinical Operations

Tomas de Souza

CEO

Daniel Hamngren

Tech Lead

Oscar Kjell

Post-Doc & Researcher

Sverker Sikström

Professor & Researcher

Advisors

Pontus Bodelsson

Chairman of the Board

Erik Larsson

Member of the Board

Utmärkelser

Lunds Universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer
2018
Venture Cup
Startup of the Year (nationell)
2018
Venture Cup
Game Changer (regional)
2018
I samarbete med:
Med finansiering från: